Правила на Белот

Белота е една от най-популярните игри в България.

Играе се от четирима играчи разделени на два отбора от по двама ( Север/Юг срещу Запад/Изток) , като се използшат класическо тесте от 32 карти ( по 8 карти на човек) .

Посоката на игра е обратно на часовниковата стрелка:

За да се играе белот са необходими :

- четирима човека
- Тесте с 32 карти

Преглед на целта на играта Белот :

Белота е игра на сключване на договор между играчите или т.н анонс. В началото на игра всеки от играчите получава по 5 карти на база на които трябва да определи какъв анонс иска да обяви. Анонса е ключов за играта и определя каква ще бъде силата на картата за всеки от играчите. Спрямо анонса се различава и максималният брой точки , които всеки отбор може да получили след края на раздаването. За анонс на без коз и всичко коз максималният брой точки е 26 т. ( тук не се включва доплънителни анонси , които играчите могат да направят по време на игра - терца, кванта, квинта, белот и т.н). След края на раздаването, ако отбора обявил анонса има повече точки, то той е и победител и записва точките за това. Започва ново раздаване, като играта приключва когато единият отбор достигне до 151 т.

Стойност и подредба на картите в белота

Всичко коз / Козов цвят Без Коз
Вале : 20 точки Асо : 11 точки
9 : 14 точки 10 : 10 точки
Асо : 11 точки Поп : 4 точки
10 : 10 точки Дама : 3 точки
Поп : 4 точки Вале : 2 точки
Дама : 3 точки 9 : 0 точки
8 : 0 точки 8 : 0 точки
7 : 0 точки 7 : 0 точки

Разпределени на картите:

Раздаването на картите става на два етапа. По време на първият етап на всеки играч се раздават по три, а послед по още две карти. Така всеки играч разполага с по 5 карти. Играча вдясно от раздаващият е на ред да обяви анонса в игра. Той може да каже боя - спатия, купа , каро или пика или съответно без коз или всичко коз. Играча след него, в посока обратна на часовниковата игра е наред и от своя страна може да обяви друг анонс, задължително по-силен от предният обявен, или съответно да пасува или обяви контре. Контре е деиствие при което играча , казва че противниковият отбор няма да успее да направи обявената игра , в който случай , ако познае, отбора обявил контре записва крайните точки умножени по две. Другият отбор от своя страна, може да каже реконтре, при което затвърждаева, че ще изкара играта и ако го направи записва крайните точки умножени по четери. Анонсирането приключва когато всички играчи са обявили пас или останали трима са обявли пас ( поне един играч е обявил някакъв анонс).

Ако играта започне, имам анонс обявен от играч, се раздават по още три карти - всеки играч започва с по осем карти

Как се играе белот ?

Играчът от лявата страна на раздаващият започва рунда с карта по негов избор. Всеки играе трябва да играе карта от същият цвят . Ако даден играч, не може да постави карта от този цвят, то той трябва да играе козова карта ( ако играта е на козов цвят и противника взема ръката до момента на поставянето на картата ) или ако няма или играта е на всичко коз или без коз, може да играе каквата и да е друга карта от произволен цвят.

Играча, който спечели рунда има правото да играе след това нова карта от прозволна боя. При козов цвят, козовете са винаги по силна от коята и да е друга карта от различна боя ( не козва карта).

В ситуацията когато даден играч няма карта , но противника е играл коз ( при игра на козов цвят) , играча трябва задължително да играе по-силен коз, ако има. В случай, че не раполага с такъв, то той може да играе произволна карта. Също така, ако противниковият отбор взема ръката и играча на ход няма съответната боя, то той е длъжен да играе коз , да цака.

Как се броят точките в Белота ?

Отбора, който е обявил анонса трябва да събере повече точки от другият отбор, за да може да спечели рунда. Последната ръка , носи допълнителни 10 точки , който се добавят към крайният резултат. При игра на козов цвят имам общо 154. плюс последно 10 или 162 т. При игра на всичко коз или без коз точките са 262т. При без коз точките се удвоят. При записване на резултата се дели на 10 и се закръгля. Например при резултат 142 на 120 се записва накрая 14 на 12 за отбора победител в раздаавнето..
Ако отбора обявил анонса го изпълни всеки отбор записва толкова точки, колкото е спечелил за съответното раздаване.
Например: Отбора обявил анонса прави 162 , то дргуият има 100 точки.
В играта има и изключение. Тъй като при игра на козов цвят или на всичко коз са възможни обяввания на анонси - от последователни карти - три, четери , пет или повече последователни карти, както и от четери еднакви карти - девятка, десятка, вале, дама, поп или асак , краният резултат може да е различен от така вече обявеният по-горе. В играта са възможни и обявявани на белот - при начлие на поп и дама от един цвят. При игра на козов цвят - поп и дама трябва да са задължително от козовият цвят, за да може да се обяви белот.
Ако отбора направил анонса не успее да изкара играта, то другият отбор взема всички точкии съответно при обявена контра или реконтра, точките се умножават по дев или четери.